Wednesday, September 28, 2016

Training Calendar Month of September 2016

Puppet      (WeekEnd) :03.09.2016 :Chennai
Puppet      (WeekEnd) :04.09.2016 :Chennai
Puppet      (WeekEnd) :10.09.2016 :Chennai
Puppet      (WeekEnd) :11.09.2016 :Chennai
RHCE       (WeekEnd) :17.09.2016 :Bangalore
Openstack(WeekEnd) :17.09.2016 :Bangalore
Openstack(WeekEnd) :18.09.2016 :Bangalore
RHCE       (WeekDays):19.09.2016 :Bangalore
Openstack(WeekEnd)  :24.09.2016 :Bangalore
Openstack(WeekEnd)  :25.09.2016 :Bangalore

Exam Calendar Month of September 2016

EX300 :19.09.2016 :Chennai
EX407 :19.09.2016 :Chennai
EX248 :20.09.2016 :Chennai
EX200 :20.09.2016 :Chennai
EX210 :29.09.2016 :Chennai
EX405 :29.09.2016 :Chennai
EX200 :30.09.2016 :Chennai
EX300 :30.09.2016 :Chennai
EX300 :26.09.2016 :Bangalore

Exam Result Month of September 2016

Wednesday, September 14, 2016

Training calendar Month of August 2016

RHCE(Week Days)        :01.08.2016 :Chennai
RHCE(Week Days)        :01.08.2016 :Chennai
RHCE(Week End)          :06.08.2016 :Chennai
CL210(Week End)          :06.08.2016 :Chennai
Puppet(Week End)         :06.08.2016 :Chennai
CL210(Week End)          :07.08.2016 :Chennai
Puppet(Week End)          :07.08.2016 :Chennai
Puppet(Week Days)         :09.08.2016 :Chennai
Puppet(Week Days)         :10.08.2016 :Chennai
Puppet(Week Days)         :11.08.2016 :Chennai
Puppet(Week Days)         :12.08.2016 :Chennai
CL210(Week End)           :13.08.2016 :Chennai
RHCVA(Week End)        :13.08.2016 :Chennai
Puppet(Week End)          :13.08.2016 :Chennai
RHCE(Week End)           :13.08.2016 :Chennai
OpenStack(Week End)    :13.08.2016 :Chennai
Puppet(Week End)          :13.08.2016 :Chennai
CL210(Week End)           :14.08.2016 :Chennai
RHCVA(Week End)        :14.08.2016 :Chennai
Puppet(Week End)          :14.08.2016 :Chennai
Ansible(Week Days)        :15.08.2016 :Chennai
RHCE(Week Days)         :15.08.2016 :Bangalore
OpenStack(Week Days)  :15.08.2016 :Bangalore
Puppet(Week Days)         :15.08.2016 :Bangalore
Ansible(Week Days)        :16.08.2016 :Chennai
Ansible(Week Days)        :17.08.2016 :Chennai
Ansible(Week Days)        :18.08.2016 :Chennai
RHCVA(Week End)        :20.08.2016 :Chennai
Ansible(Week End)         :20.08.2016 :Chennai
RHCVA(Week End)        :21.08.2016 :Chennai
Ansible(Week End)         :21.08.2016 :Chennai
JB248(Week Days)          :22.08.2016 :Chennai
JB248(Week Days)          :23.08.2016 :Chennai
JB248(Week Days)          :24.08.2016 :Chennai
JB248(Week Days)          :25.08.2016 :Chennai
Ansible(Week End)         :27.08.2016 :Chennai
RHCE(Week End)          :27.08.2016 :Chennai
Ansible(Week End)        :28.08.2016 :Chennai
RHCE(Week End)         :28.08.2016 :Chennai

Exam Calendar Month of August 2016

EX210 :05.08.2016 :Chennai
EX200 :11.08.2016 :Chennai
EX300 :11.08.2016 :Chennai
EX210 :12.08.2016 :Chennai
EX248 :12.08.2016 :Chennai
EX200 :25.08.2016 :Chennai
EX300 :25.08.2016 :Chennai
EX200 :25.08.2016 :Bangalore
EX300 :25.08.2016 :Bangalore
EX210 :25.08.2016 :Bangalore
EX405 :25.08.2016 :Bangalore
EX210 :25.08.2016 :Chennai

Exam Result Month of August 2016

RHCE-EX300           : Aug 25, 2016 : Chennai
RHCE-EX300           : Aug 11, 2016 : Chennai
RHCSA-EX200         : Aug 11, 2016 : Chennai
EX210 (Openstack)  : Aug 05, 2016 : Chennai

Training calendar Month of July 2016

Puppet DO405(Week End):03.07.2016 :Chennai
Puppet DO405(Week End):04.07.2016 :Chennai
Puppet DO405(Week End):10.07.2016 :Chennai
Puppet DO405(Week End):11.07.2016 :Chennai

Exam Calendar Month of July 2016

EX210 :01.07.2016 :Chennai
EX200 :01.07.2016 :Chennai
EX200 :13.07.2016 :Chennai
EX300 :13.07.2016 :Chennai
EX248 :13.07.2016 :Chennai
EX210 :14.07.2016 :Bangalore
EX318 :14.07.2016 :Bangalore
EX200 :28.07.2016 :Chennai
EX300 :28.07.2016 :Chennai
EX200 :28.07.2016 :Bangalore
EX300 :28.07.2016 :Bangalore

Exam Result Month of July 2016

Monday, September 12, 2016

Training calendar Month of June 2016

RHCVA(Week End)    :04.06.2016 :Chennai
CL210(Week End)      :04.06.2016 :Chennai
RHCSA(Week End)    :04.06.2016 :Hyderabad
RHCE (Week End)     :04.06.2016 :Hyderabad
RHCE (Week End)     :04.06.2016 :Chennai
RHCVA(Week End)   :05.06.2016 :Chennai
CL210(Week End)     :05.06.2016 :Chennai
CL210(Week Days)   :06.06.2016 :Chennai
RH413(Week Days)   :07.06.2016 :Chennai
CL210(Week Days)    :07.06.2016 :Chennai
RH413(Week Days)   :08.06.2016 :Chennai
CL210(Week Days)   :08.06.2016 :Chennai
RH413(Week Days)   :09.06.2016 :Chennai
RH413(Week Days)   :10.06.2016 :Chennai
JB248                         :11.06.2016 :Chennai
JB248                         :12.06.2016 :Chennai
CL210(Week Days)   :13.06.2016 :Chennai
CL210(Week Days)   :14.06.2016 :Chennai
CL210(Week Days)   :15.06.2016 :Chennai
RHCE (Week Days)  :15.06.2016 :Chennai
CL210(Week Days)  :16.06.2016 :Chennai
JB248                        :18.06.2016 :Chennai
JB248                        :19.06.2016 :Chennai
CL210(Week End)    :25.06.2016 :Hyderabad
RHCE (Week End)   :25.06.2016 :Chennai
CL210(Week End)   :26.06.2016 :Hyderabad

Exam Calendar Month of June 2016

EX200 :13.06.2016 :Chennai
CL210 :20.06.2016 :Bangalore
EX300 :28.06.2016 :Bangalore
EX200 :28.06.2016 :Bangalore
EX318 :29.06.2016 :Bangalore
EX413 :30.06.2016 :Bangalore
EX300 :30.06.2016 :Chennai
EX318 :30.06.2016 :Chennai

Exam Result Month of June 2016

RHCE-EX300    : June 30, 2016 : Chennai
RHCVA-EX318 : June 30, 2016 : Chennai
RHCSA-EX200 : June 13, 2016 : Chennai

Training calendar Month of May 2016

RHCE   (Week Days)  :02.05.2016 :Chennai
RHCSA (Week End)   :02.05.2016 :Bangalore
RHCE   (Week End)   :02.05.2016 :Bangalore
RHCE   (Week Days)  :11.05.2016 :Chennai
RHCE   (Week Days)  :17.05.2016 :Chennai
RHCVA (Week End)   :28.05.2016 :Chennai
CL210   (Week End)   :28.05.2016 :Chennai
RHCVA (Week End)   :29.05.2016 :Chennai
CL210   (Week End)    :29.05.2016 :Chennai
RHCSA (Week Days)  :30.05.2016 :Hyderabad
RHCE   (Week Days)  :30.05.2016 :Hyderabad

Exam Calendar Month of May 2016

EX200 :19.05.2016 :Chennai
EX300 :19.05.2016 :Chennai
EX300 :25.05.2016 :Chennai
EX210 :25.05.2016 :Chennai
EX300 :26.05.2016 :Chennai
EX200 :27.05.2016 :Bangalore
EX300 :27.05.2016 :Bangalore
EX300 :31.05.2016 :Chennai

Exam Result Month of May 2016

RHCE-EX300   : May 26, 2016  : Chennai
RHCSA-EX200 : May 19, 2016  : Chennai

Training calendar Month of April 2016

CL210(Week End)  :02.04.2016 : Chennai
RHCE(Week End)  :03.04.2016 : Chennai
CL210(Week End)  :09.04.2016 : Chennai
CL210(Week End)  :10.04.2016 : Chennai
RHCE(Week Days) :11.04.2016 : Chennai 
CL210(Week Days) :26.04.2016 : Chennai
CL210(Week Days) :27.04.2016 : Chennai
CL210(Week Days) :28.04.2016 : Chennai
CL210(Week Days) :29.04.2016 : Chennai

Exam Calendar Month of April 2016

EX413 :01.04.2016 :Chennai
EX248 :01.04.2016 :Chennai
EX300 :11.04.2016 :Chennai
EX300 :18.04.2016 :Chennai
EX200 :31.04.2016 :Chennai
EX300 :31.04.2016 :Chennai
EX210 :31.04.2016 :Chennai

Exam Result Month of April 2016

RHCSA-EX200   : Apr 29, 2016 : Chennai
RHCE-EX300     : Apr 29, 2016 : Chennai
RHCE-EX300     : Apr 16, 2016 : Chennai
RHCSA-EX200   : Apr 15, 2016 : Chennai

Training calendar Month of March 2016

CL210(Week End)  : 19.03.2016 : Chennai
RH236                      : 19.03.2016 : Chennai
CL210(Week End)  : 20.03.2016 : Chennai
RH236                      : 20.03.2016 : Chennai
CL210(Week Days) : 21.03.2016 : Chennai
CL210(Week Days) : 22.03.2016 : Chennai
CL210(Week Days) : 23.03.2016 : Chennai
CL210(Week Days) : 24.03.2016 : Chennai
CL210(Week End)  : 26.03.2016 : Chennai
RH236                      : 26.03.2016 : Chennai
CL210(Week End)  : 27.03.2016 : Chennai
RH236                      : 27.03.2016 : Chennai

Exam Calendar Month of March 2016

EX413  :01.03.2016 :Chennai
EX248  :01.03.2016 :Chennai
EX300  :11.03.2016 :Chennai
EX300  :18.03.2016 :Chennai
EX200  :31.03.2016 :Chennai
EX300  :31.03.2016 :Chennai
EX210  :31.03.2016 :Chennai

Exam Result Month of March 2016

RHCSA-EX200  : Mar 31, 2016 : Chennai
RHCE-EX300    : Mar 31, 2016 : Chennai
EX210                 : Mar 31, 2016 : Chennai
RHCE-EX300    : Mar 18, 2016 : Chennai
RHCE-EX300    : Mar 11, 2016 : Chennai
RHCE-EX300    : Mar 11, 2016 : Chennai
RHCSA-EX200  : Mar 02, 2016 : Chennai

Training calendar Month of February 2016

RHCE(Week Days)  : 01.2.2016  : Chennai
CL210(Week Days)  : 01.2.2016  : Chennai
RHCE(Week End)   : 06.2.2016  : Chennai
RH236-Chennai       : 09.2.2016  : Chennai
RHCE Chennai        : 15.2.2016  : Chennai

Exam calendar month of February 2016

EX236 : 17.02.2016: Chennai
EX210 : 18.02.2016: Chennai
EX200 : 18.02.2016: Chennai
EX413 : 23.02.2016: Chennai
EX200 : 24.02.2016: Chennai
EX300 : 24.02.2016: Chennai
EX200 : 25.02.2016: Chennai
EX300 : 25.02.2016: Chennai
EX200 : 26.02.2016: Bangalore
EX300 : 26.02.2016: Bangalore
EX200 : 29.02.2016: Chennai

Exam Result Month of February 2016

RHCSA-EX200   : Feb 29, 2016 : Chennai
RHCE-EX300     : Feb 24, 2016 : Chennai
RHCSA-EX200   : Feb 18, 2016 : Chennai
EX210                  : Feb 18, 2016 : Chennai
EX236                  : Feb 17, 2016 : Chennai

Training calendar Month of January 2016

RHCSA & RHCE (Week End)    : 09.01.2016   : Chennai
CL210(Week End)                        : 09.01.2016   : Chennai
CL210(Week End)                        : 10.01.2016   : Chennai
RHCSA & RHCE (Week Days)  : 18.01.2016   : Chennai
CL210(Week End)                        : 23.01.2016   : Chennai
RH413 (Week End)                      : 23.01.2016   : Chennai
CL210(Week End)                       : 24.01.2016    : Chennai
RH413 (Week End)                      : 24.01.2016   : Chennai
RH413 (Week End)                      : 30.01.2016   : Chennai
RH413 (Week End)                      : 31.01.2016   : Chennai

Exam calendar Month of January 2016

EX200 : 28.01.2016: Chennai
EX300 : 28.01.2016: Chennai
EX200 : 28.01.2016: Bangalore
EX300 : 28.01.2016: Bangalore
EX200 : 29.01.2016: Chennai
EX300 : 29.01.2016: Chennai

Exam Result Month of January 2016

RHCE-EX300     : Jan 29, 2016 : Chennai
RHCE-EX300     : Jan 28, 2016 : Chennai
RHCSA-EX200  : Jan 28, 2016 : Chennai

VLC Configuration on rhel 7

                                    How To Install VLC Media Player In Rhel7        Problem :                      * I want to inst...